Det finns få typer av människor som är så vidskepliga som spelare. Det skulle i så fall vara idrottare. Varför det är på det viset är svårt att säga, antagligen är det en sorts instinkt för att försöka påverka slumpen. Kanske handlar det också om vårt behov av dagliga ritualer. Spelande följer ju ett förutbestämt mönster: roulettehjulet snurrar, kulan landar på ett visst nummer, och sen börjar det om. En del vidskepelser har dock ett ursprung som är fullt logiskt, och enbart verkar konstigt när man inte känner till det. Annat är dock omöjligt att bli klok på, och man kan inte på något sätt förklara det rationellt.

 

Blåsa på tärningar

Detta är något som många spelare gör. innan de kastar tärningarna, så blåser de på dem. Denna vidskepelse är en av de som har ett logiskt ursprung, och som är rätt uppenbart när man tänker närmare på det. Om man håller tärningarna mot sig med ettorna, så hoppas man att genom att få dem lite fuktiga, så ökar chansen för att de ska landa med ett nedåt och sex uppåt. Att det skulle krävas rätt mycket saliv för att verkligen påverka utgången är en annan sak. Tanken är ju helt rätt; en tärning landar enklare med den kladdiga sidan nedåt.

 

”Heta” enarmade banditer

Några av de mest vidskepliga spelarna är de som spelar på enarmade banditer. Alla de ritualer som de utvecklat, med syfte att förbättra sina vinstchanser, skulle kunna fylla en bok. Men den allra vanligaste är den om att vissa maskiner är ”heta”, det vill säga att den är inne i en period när den ger ut extra många vinster. Men detta beror ju enbart på att det finns så många enarmade banditer, och vinster och förluster är inte jämnt fördelade. Och även om du vunnit på en enarmad bandit fem gånger i rad, så betyder det inte att chansen att du ska göra det en sjätte har ökat; den är densamma som på alla andra enarmade banditer.

 

Det är en viss maskins tur

På samma sätt som många som spelar på enarmade banditer tror att en maskin kan vara ”het”, tror de också att en maskin som inte delat ut någon vinst på ett tag ”står på tur”, och chansen för en vinst ökat. Dessa två vidskepelser motsäger varandra totalt, men ändå finns det de som lyckas tro på båda samtidigt. Men sanningen är som sagt att det hela tiden är samma chans till vinst på alla maskiner av samma typ.